Hassing-Huset opfører det første certificerede passivhus i Thy

Offentliggjort på 5. september 2013 · Offentliggjort i Artikler, Best Case

Da det Hurup-baserede tømrerfirma Hassing-Huset lancerede en ny kontaktformular for at komme i dialog med kunderne om solceller, gav det et noget større resultat end ventet: En lokal familie ville gerne kontaktes angående opførelsen af et nyt hus i Lodbjerg – og det skulle være et passivhus.

Den opgave kunne Hassing-Huset påtage sig uden betænkningstid, for med byggerier i bl.a. Vejle, Kolding og Sønderborg er tømrerfirmaet i Hurup det firma, et af Danmarks mest erfarne passivhus-konstruktører. Det særligt spændende ved denne opgave var imidlertid, at huset skulle opføres i Thy. Dermed bliver huset i Lodbjerg det første certificerede passivhus i Thy, noget Karsten T. Larsen, bygningskonstruktør i Hassing-Huset, gerne ser meget mere af.

Hvorfor bygge et passivhus?

Energiforbruget i et passivhus er meget lavt fordi huset er tæt, har en kompakt bygningskrop samt store vinduespartier til at optage varme fra solen. Desuden bidrager det liv som leves i huset, og de mennesker der færdes der, også til opvarmning. Et lavt energiforbrug er attraktivt i disse tider med stigende energipriser. Karsten forklarer:” Et passivhus er anslået 5-10% dyrere at opføre end et traditionelt hus. Til gengæld kender familien prisen på varmeregningen resten af deres tid i huset. For huset i Lodbjergs vedkommende ligger den på mellem 1000 – 2000 kr. om året. Det er der ikke mange andre huse der kan præstere – selv ikke i fjernvarmeområder”. Desuden er der stor komfort i et passivhus, fordi huset er så velisoleret, at der ikke forekommer træk eller kuldenedfald fra store kolde væg- og vinduespartier. Derimod har huset velventilerede rum med et godt indeklima.

Første passivhus-certificering i Thy

rejsning-af-passivhus-007Huset i Lodbjerg er det første hus i Thy som har fået en passivhus-certificering. Der findes ingen dansk certificering af passivhuse, men i Bygningsreglementet BR10 er opstillet en række krav, de såkaldte Bygningsklasse 2020 krav for lavenergibyggeri. Overholdelse af kravene er i dag frivillig men forventes at blive standard fra år 2020. Blandt Bygningsklasse 2020 kravene er bl.a. at en bolig ikke må have større behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, og varmt vand end 20 kWh/m2 pr. år for at kunne kaldes et lavenergibyggeri.

Hos Hassing-Huset er man gået et skridt videre, idet der benyttes en tysk passivhus- certificering hvis krav er strengere end kravene i den danske Bygningsklasse 2020. Hassing-Huset har fået flere huse certificeret efter de tyske passivhus-krav bl.a. i Vejle, Kolding og Sønderborg – og nu også i Thy.

 

lodbjergvej-20_20130912-DSC_3916-Edit

Bygningsdesign og energiforbrug

For Karsten er dialogen med kunden altid vigtig. Men særligt når opgaven lyder på et passivhus, er det af stor betydning, at kundens ønsker til husets design afstemmes med bygningskonstruktørens viden om energieffektivitet. Desuden har også civilingeniør Troels Kildemoes fra rådgivningsfirmaet Ekolab, en af Danmarks førende passivhuseksperter, bidraget til projektet med beregninger og rådgivning.

lodbjergvej-20_20130912-DSC_3918-EditPassivhusbyggeri kræver særlig opmærksomhed på bygningsdesignet. Det er f.eks. vigtigt at husets klimaskærm (ydervægge, vinduer, gulv og loft) har så lille en overflade som muligt. Derved begrænses varmetabet, og ved at holde bygningen kompakt og sørge for, at de største vinduer vender mod syd, kan der spares op til 25% på bygningens energiforbrug. Derfor er huset i Lodbjergs grundplan rektangulær med blot en enkelt udbygning, en stue mod syd, til at bryde det kasseformede udtryk.

For at gøre husets varmebehov så lille som muligt er det også vigtigt, at bygningen er tæt. Derfor har Hassing-Huset gjort meget ud af omhyggeligt at montere de indvendige dampspærrer og tætne grundigt udvendigt.

Husets placering og orientering er heller ikke ligegyldig. Op til 50% af varmebehovet kan dækkes af solens stråler gennem sydvendte vinduer, men så må der heller ikke være høje træer eller bygninger der skygger. For at familien også skal kunne holde ud at være i huset om sommeren, hvor solen står højt på himlen og sender masser af gratis solvarme gennem vinduerne, er der over de store vinduespartier monteret solafskærmning. Afskærmningen består af 160 cm brede udhæng med tag af lodretstillede planker, som tillader lys at slippe igennem men alligevel skygger for solens stråler. Det er vigtigt, at solafskærmningen er monteret udvendig. Gardiner inde i huset dæmper nok lyset, men forhindrer ikke varmen i at trænge ind.

Husets konstruktion

Tegningsmappe-REV-A-1-5Det 220 kvm store etplanshus er opført i SUPERWOOD™ som er miljøcertificeret nordisk grantræ med miljøvenlig træimprægnering uden brug af tungmetaller og organiske opløsningsmidler. Imprægneringen beskytter træet mod råd og svamp og sikrer det dermed en lang levetid, hvilket også øger graden af bæredygtighed.

Hos Hassing-Huset opføres alle elementer til et passivhus på værkstedet i Hurup. Således er alle dele helt fugtfri når elementerne ankommer til byggepladsen. Desuden nedsætter det tiden for opsætning betragteligt, hvilket også minimerer risikoen for at elementerne bliver våde inden de kommer under tag og bliver lukket af.

Taget

Husets forholdsvis lille taghældningen gør, at tagpap var det bedste valg til tagbeklædning. I tagkonstruktionen, som i øvrigt også er fremstillet i elementer på værkstedet, er indsat omkring 600 mm isolering. I alt blev der brugt 30 paller isoleringsmateriale alene til taget.

Vægge og vinduer

konstruktion-af-passivhus-017

Også husets vægge er velisolerede med 450 mm Rockwool klasse 34 bats. Dermed bliver vægdybden på en halv meter, hvilket kan lyde af meget i forhold til vindueskarmenes dybde, men da huset primært har store vinduespartier synes det velproportioneret. Vinduerne er IdealCombis Futura+ vinduer med 3-lags lavenergiruder, som opfylder kravene til et passivhus.

Terrændækket er støbt med 100 mm beton og isoleret med 450 mm polystyren.

Tæthed

For at opnå passivhus-certificering skal kravene til husets tæthed være opfyldt. Tætheden afprøves i en såkaldt Blower Door test som er en trykprøvning af bygningen ved +/- 50 Pa, som svarer til de påvirkninger, der er på en bygning i stormvejr i Danmark. I en Blower Door-test erstattes en dør i bygningen med en særligt tætsluttende dør, hvori en ventilator er indbygget. Via ventilatoren blæses luft ind i huset, så der dannes overtryk. Derved trænger luft ud gennem sprækker og utætheder i huset. Der kan også skabes undertryk i huset ved at suge luft ud af det. Så vil luften udefra trænge ind i huset gennem eventuelle sprækker og utætheder. Ved at måle hvor meget luft der hhv. skal blæses ind i eller suges ud af huset pr. sekund for at holde overtryk / undertryk konstant, gives et tal for husets tæthed. Tætheden i huset i Lodbjerg angives til 0,15 l/s pr. m2 hvilket ligger langt under kravet i certificeringen på 0,5 l/s pr. m2.

Ventilation og strøm

Husets ventilationssystem er et luft til luft og luft til vand ventilationsanlæg fra Nilan udviklet specielt til passivhuse. rejsning-af-passivhus-004Huset forsynes med strøm fra solceller installeret på den lade som også findes på matriklen. I husets vådrum er der således elgulvvarme for ekstra komfort. Huset er også forberedt til solvarme. Familien har valgt at installere en brændeovn selvom det slet ikke er nødvendigt i et passivhus. Men det er gjort for hyggens skyld og civilingeniør Troels Kildemoes er spændt på at se, hvordan det kommer til at påvirke energiberegningerne for huset.

Et kig i krystalkuglen

På spørgsmålet om, hvordan passivhusets fremtid ser ud i Thy svarer Karsten, at hvis man skal dømme efter den interesse der har været fra forbipasserende for byggeriet i Lodbjerg, er det helt klart noget der optager befolkningen. “Og når først thyboerne får øjnene op for, hvor meget der kan spares på varmeregningen i et passivhus, så skal vi nok få travlt”, siger Karsten med et glimt i øjet. Hos Hassing-Huset er man ikke i tvivl om at fremtiden tegner lys for byggeriet af passivhuse såvel i Thy som i resten af Danmark. Og én ting er sikkert – Karsten står klar med ordrebogen.

Projektets samarbejdspartnere:

 

Share Button