Thisted Kommune.

ThistedThisted Kommune ønsker at være Danmarks førende klimakommune. 100 procent af al kommunens el kommer i dag fra vedvarende energi, ligesom mere end 80 procent af varmen produceres ved biomasse, geotermi, biogas og affald. I 2007 vandt Thisted Kommune den europæiske ”EuroSolar-pris” for at være næsten selvforsynende med vedvarende energi.

Thisted Kommune valgte i 2009 at støtte starten af Passivhus Nordvest med midler fra Den Grønne Ordning.

Thisted Kommune har stor fokus på bygningsmassen i kommunen og arbejder løbende på at energioptimere alle kommunens bygninger. I dag er alle Thisteds bygninger energimærkede, som et led i den fortløbende energioptimeringsproces der foregår. Denne mærkning gentages hvert syvende år. Dette sikrer at mærkningen er tidssvarende. Der sker hele tiden en rivende udvikling, og derfor er der ofte meget at hente ved at skifte f.eks. cirkulationspumper.

Thisted Kommune har opsat 1050 målepunkter på 250 forbrugssteder. Det kan være alt fra bygninger til springvand, men målestationerne giver hele tiden opdateret information om stedernes forbrug. Dette kan man bruge ude på målestederne til at styre forbruget. Senere vil der også blive installeret et alarmsystem, således at udvalgte medarbejdere får direkte besked, hvis der er uregelmæssigheder på forbrugsstedet.

Kontakt

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
thistedkommune@thisted.dk

Share Button

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *