Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nordisk Folkecenter

I snart 30 år har Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi  spillet en afgørende rolle for udvikling af og kendskabet til vedvarende energi.

Gennem udvikling og test af demonstrationsanlæg skaber Folkecenteret innovation indenfor vedvarende energiteknologier. I samarbejde med målgruppen, de mindre og mellemstore virksomheder, udvikler og afprøver Folkecenteret nye miljørelaterede produkter med stort vidensindhold. Opbygning af viden foregår gennem forsøg, teknologioverførsel og samarbejde med brugerne, hvilket resulterer i prototyper, demonstrationsanlæg og dokumentation indenfor førkommercielle teknologier såsom bølgekraft, bygningsintegrerede solceller samt planteolie og brint til transport.

Nordisk FolkecenterForskning, udvikling og demonstration

På Folkecenteret kan du opleve en række eksperimentelle bygninger og talrige forsøgsanlæg illustrerer forskningens karakter. Desuden arbejdes der med energibesparelse og energispareteknologier.

Nordisk Folkecenter samarbejder med virksomheder om at udvikle og demonstrere nye energirelaterede og innovative produkter, således at produktet bliver hjulpet frem mod markedet og potentielle kunder og investorer får mulighed for at gøre sig produkterfaring under kontrollerede forhold.

Oplev energien

Nordisk Folkecenter har tilknyttet store åbne arealer, hvor du kan opleve spændende teknologier. Bl.a. kan du se:

  • Solceller
  • Små Vindmøller
  • Solvarme
  • Integrerede energisystemer
  • Biodome og produktion af Azolla-alger
  • Pionerbyggeri inden for energieffektive bygninger
  • Elmobilitet
  • Bølgekraft
  • Eksempler på de allertidligste vindmøller

Et besøg på Nordisk Folkecenter giver perspektiv på den vedvarende energi og viser en måde på, hvordan en folkelig omstilling til vedvarende energi kan hjælpes på vej.

Folkecenterets afdelinger i Mali i Afrika gennemfører programmer indenfor vedvarende energi. Viden og resultater udveksles igennem et omfattende internationalt netværk og formidles til interesserede brugere i form af besøgsvirksomhed, studieophold og publikationer. Aktiviteterne bringer Folkecenteret i hyppig kontakt med myndigheder, politikere og medier.

Kontakt:

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby
7760 Hurup Thy
Tlf.: 9795 6600
Mail: info@folkecenter.dk
Web: www.folkecenter.dk

Share Button

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *